W ramach doradztwa zawodowego w naszej szkole dla wszystkich klas 8 odbyła się prelekcja, którą poprowadzili pracownicy szkoły mundurowej Liceum Spartakus. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką szkoły, możliwościach rekrutacji oraz wielu innych ciekawych informacji związanych z tą szkołą.

Liceum Spartakus skupia młodzież zainteresowaną specyfiką służb mundurowych. Nadrzędny cel, jaki stawia szkoła przyszłym absolwentom, to matura, która otwiera drzwi do przyszłości, daje dobre przygotowanie do studiowania na kierunkach m.in. związanych z wojskiem, policją, strażą graniczną i pożarną, służbą celną, więzienną i kulturą fizyczną.