W związku z wystąpieniem zakażenia COVID – 19 i nałożoną kwarantanną na pracowników szkoły i braku możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i opieki dla uczniów klas 0 - III, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora w Gdańsku oraz decyzji Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska, informujemy , że od dnia 03.03.2021 (środa) do dnia 8.03.2021 (poniedziałek) zawieszone zostają zajęcia stacjonarne klas 0 – III.

W tych dniach zajęcia będą prowadzone on-line na Teams.

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach szkoła jest całkowicie zamknięta i nie ma możliwości przebywania dzieci na terenie placówki.

Wszystkie w/w ograniczenia mają za zadanie zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia oraz zapewnią bezpieczeństwo epidemiologiczne uczniom i pracownikom.