Szkoła Podstawowa nr 79 Oddział Mistrzostwa Sportowego o profilu piłki siatkowej

Nabór do klasy IV Oddziału Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2022/2023.

Szanowni Państwo!

Wniosek o przyjęcia do klasy IV Oddziału Mistrzostwa Sportowego o profilu piłka siatkowa należy złożyć w sekretariacie szkoły od 4 maja 2022r. godz. 9.00 do 20 maja 2022r. godz. 15.00.

Wzór wniosku można odebrać z sekretariatu szkoły lub pobrać z załączników. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w testach sprawnościowych oraz pisemną zgodę obojga rodziców do udziału w testach.

Do testów sprawnościowych mogą przystąpić tylko uczniowie, których rodzice złożą w sekretariacie szkoły ww. dokumenty.

Terminy testów sprawnościowych:

  • I Termin: od 30.05.2022 r. godz. 15.00
  • II Termin: od 31.05.2022 r. godz. 15.00

*Miejsce: Hala Miejska Gdańsk ul. Kołobrzeska 61

Punktem  wyjścia do oceny jest  pomiar  wzrostu,  który  jest  dominujący dla siatkówki. Pozostałe kryteria oceny to testy sprawnościowe, które badany powinien spełnić, aby jego  udział w procesie treningowym  pozwalał mu na swobodny rozwój. Wartości uzyskane w wyniku tych testów pokazują potencjał badanego w zakresie koordynacji, skoczności, siły  i szybkości. W przypadku dużej liczby kandydatów z dobrą oceną o dalszej kwalifikacji decydują zdolności ruchowo-koordynacyjne kandydatów, ocena wyników w nauce oraz zachowanie.

Lista testów sprawnościowych:

- skok w dal z miejsca

- bieg wahadłowy

- rzut oburącz piłką do siatkówki znad głowy

- ocena ekspercka – naprzemienne odbicia sposobem górnym i dolnym /lub wyrzuty i chwyty piłki/

Pozostałe terminy rekrutacji:

  • 24.06.2022 r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej,
  • od 27.06.2022 r. do 29.06.2022 r. do godz. 15.00 uzupełnianie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej,
  • 30.06.2022 r. godz. 12.00 publikacja listy zakwalifikowanych,
  • od 30.06.2022 r. od godz. 12.00 do 07.0.2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w postaci złożenia pisemnego oświadczenia w placówce,
  • 08.08.2022 r. godz. 12.00 publikacja listy przyjętych

Patronat Trefl Gdańsk SA oraz UKS Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk