Koło geograficzne  skierowane jest do uczniów zainteresowanych geografią, otwartych na Świat, poszerzających swoje horyzonty i wiedzę. Ukierunkowane na utrwalenie i  poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności z geografii określonych w „Podstawie programowej”.

Zdobyte umiejętności i wiedza mają przygotować uczniów do stosowania wiedzy geograficznej w życiu, konkursów przedmiotowych oraz ułatwiać kontynuowanie nauki na wyższym poziomie. Założeniem działalności kółka jest „Nauka przez zabawę”.