Samorząd Uczniowski naszej szkoły, zgodnie z planem pracy w roku szkolnym 2020/21 spotykał się on-line.

Ostatnie obrady skierował na dyskusję nt.: jak w tym roku, z uwagi na sytuację pandemiczną, uczcić rocznicę Odzyskania Niepodległości?

Uwieńczeniem naszych rozważań była decyzja:

Z okazji 102-lecia Odzyskania Niepodległości wymyślimy:

 hasło promujące Polskę oraz  patriotyzm.

       Wspólnie ustaliliśmy, że najlepszym pomysłem będzie wypromowanie Polski oraz uświadomienie jak ważny jest dla nas wszystkich patriotyzm.

       A czym on jest?

Patriotyzm to umiłowanie i szacunek do własnej Ojczyzny, pielęgnowanie tradycji, języka i historii kraju.

Opiera się on na wspólnocie kulturowej oraz solidarności ze społeczeństwem i krajem.

        Bycie patriotą nie oznacza wcale walkę zbrojną za swoje Państwo. Patrioci to ludzie, dla których Polska była i jest ważna.

Do patriotów zaliczamy na przykład: artystów, pisarzy, ale też zwykłych ludzi o różnych profesjach, dla których Polska  - to nie tylko miejsce zamieszkania.

Nasze hasło promujące Polskę to:

 

                                                                             #niepodległa2020