Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2018-08-27
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Zapolski – Downar – dyrektor szkoły: sekretariat@sp79.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 5531260

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Kołobrzeskiej 49

Dojazd

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej można dojechać liniami tramwajowymi numer 2,4,5,8 (przystanek Kołobrzeska lub Bora Komorowskiego). Można dojechać także liniami autobusowymi numer 199,227 (przystanek Kołobrzeska) lub 127,148 (przystanek Obrońców Wybrzeża).

Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Na terenie szkoły udostępniony jest bezpłatny parking z miejscem postojowym dla osoby niepełnosprawnej (odpowiedniej szerokości).

Opis ogólny budynku przy ul. Kołobrzeskiej 49

Parking znajduje się 50 m od szkoły. Osoba niepełnosprawna może podjechać pod wejście główne do szkoły.

Do szkoły (pomimo, że budynek znajduje się przy ul. Kołobrzeskiej 49) dojeżdżamy od ul. Obrońców Wybrzeża – wjazd za restauracją MC Donald's w głąb osiedla.

Do szkoły wchodzimy wejściem głównym od ulicy Chłopskiej 10.

Wejście do szkoły wyposażone jest w podjazd. Możliwe jest wejście do szkoły wejściem bocznym wyposażonym w pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się portiernia. Na parterze znajdują się toalety, w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Siedziba Sekretariatu Szkoły znajduje się na parterze. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Dziennik Podawczy

Dziennik Podawczy znajduje się w Sekretariacie Szkoły na parterze budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - SP 79 - tutaj