Serdecznie zapraszamy do wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

Wysokość składek pozostaje bez zmian:

- w przypadku jednego dziecka uczęszczającego do SP 79 składka wynosi 14 zł miesięcznie

- w przypadku dwóch dzieci uczęszczających do SP 79 składka wynosi 12 zł miesięcznie

- w przypadku trzech i więcej dzieci uczęszczających do SP 79 składka wynosi 10 zł miesięcznie

Numer konta Rady Rodziców:

PKO BP SA I Oddział w Gdańsku

42 1020 1811 0000 0102 0225 7830

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zebrane środki pozwalają dofinansować zakup środków czystości, książek do biblioteki, nagród w konkursach, uroczystości szkolne itp. 

Państwa wsparcie jest bardzo ważne i trafia w 100% do Państwa dzieci.

 
Numer konta Rady Rodziców:

PKO BP SA I Oddział w Gdańsku
42 1020 1811 0000 0102 0225 7830

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

W przeciwnym wypadku wpłata nie trafi do konkretnej klasy a do ogólnej puli.


Zachęcamy do przekazania 1% podatku dla naszej szkoły.