W naszej szkole obowiązuje następujący rozkład lekcji:

 1. 8.00 - 8.45
 2. 8.55 - 9.40
 3. 9.50 - 10.35
 4. 10.45 - 11.30
 5. 12.00 - 12.45
 6. 13.15 - 14.00
 7. 14.10 - 14.55
 8. 15.05 – 15.50
 9. 16.00 – 16.45

W naszej szkole:

 • obowiązuje jednozmianowy system nauki

 • odbywa się nauczanie także w systemie integracyjnym

 • nauka angielskiego prowadzona jest od pierwszej klasy

 • mamy bogate, wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • prężnie działaja Samorząd Uczniowski

 • dobrze wyposażone są sale lekcyjne

 • funkcjonują pracownie: chemiczna i językowa
 • są dwie pracownie komputerowe

 • w stołówce szkolnej wydawane są pyszne obiady z owocem lub warzywem na deser, na dwóch przerwach obiadowych

 • działa świetlica szkolna z podziałem na kilka sal

 • dostępna jest bardzo dobrze wyposażona biblioteka

 • dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • mamy specjalistyczną pomoc pedagogów, psychologa i logopedy

 • wielu nauczycieli opracowało własne programy autorskie i realizuje je w pracy, a większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani

 • świetlica terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki

 • prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne dla dzieci potrzebujących pomocy

 • na poziomie klas 7, 8 funkcjonują klasy Mistrzostwa Sportowego - uczniowie trenują piłkę siatkową
 • uczniowie klas 0-3 biorą udział w programie FitKlasa 

 • część uczniów śpiewa w szkolnym chórze

 • działąją liczne koła zainteresowań

 • uczniowie mają możliwośc brania udziału w konkursach i zawodach sportowych