W naszej szkole obowiązuje następujący rozkład lekcji:

 1.   7.30 –   8.15

 2.   8.25 –   9.10

 3.   9.20 – 10.05

 4. 10.15 – 11.00

 5. 11.10 – 11.55

 6. 12.20 – 13.05

 7. 13.35 – 14.20

 8. 14.30 – 15.15

 9. 15.25 – 16.10


W naszej szkole:

 • obowiązuje jednozmianowy system nauki

 • odbywa się nauczanie także w systemie integracyjnym

 • nauka angielskiego prowadzona jest od pierwszej klasy

 • mamy bogate, wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • prężnie działaja Samorząd Uczniowski

 • dobrze wyposażone są sale lekcyjne

 • funkcjonują pracownie: chemiczna i językowa
 • są dwie pracownie komputerowe

 • w stołówce szkolnej wydawane są pyszne obiady z owocem lub warzywem na deser, na dwóch przerwach obiadowych

 • działa świetlica szkolna z podziałem na kilka sal

 • dostępna jest bardzo dobrze wyposażona biblioteka

 • dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 • mamy specjalistyczną pomoc pedagogów, psychologa i logopedy

 • wielu nauczycieli opracowało własne programy autorskie i realizuje je w pracy, a większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani

 • świetlica terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki

 • prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne dla dzieci potrzebujących pomocy

 • na poziomie klas 7, 8 funkcjonują klasy Mistrzostwa Sportowego - uczniowie trenują piłkę siatkową
 • uczniowie klas 0-3 biorą udział w programie FitKlasa 

 • część uczniów śpiewa w szkolnym chórze

 • działąją liczne koła zainteresowań

 • uczniowie mają możliwośc brania udziału w konkursach i zawodach sportowych