obiady - Szkoła Podstawowa nr 79

 • Informacja dotycząca obiadów

  17.09.2023

  Indywidualne numery rachunków bankowych do uiszczania należności za obiady pozostają te same dla wszystkich aneksowanych umów.

  czytaj dalej: Informacja dotycząca obiadów
 • Regulamin stołówki szkolnej

  05.09.2023
  1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni
   szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku.
  2. Posiłki wydawane są w godzinach 11.30 - 13.15
  czytaj dalej: Regulamin stołówki szkolnej
 • Opłaty za obiady

  04.09.2023

  Opłata za obiady we wrześniu wynosi:
  dla klasy „0”: 200,00 zł
  dla klas 1 – 8: 105,00 zł

  U w a g a!

  Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

  Odpłatność za obiady należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia za bieżący miesiąc.

  Brak opłat w wyznaczonym terminie spowoduje wstrzymanie wydawania posiłków.

  czytaj dalej: Opłaty za obiady
 • Informacje o alergenach

  04.09.2018

  W związku z obowiązkiem stosowania m.in. przez placówki szkolne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które mówi o obowiązku przekazywania konsumentom informacji na temat obecnych w serwowanej żywaności składników lub innych substancji mogących powodować alergie nietolerancji, zamieszczamy do ogólnego zapoznania się wyciąg z w/w rozporządzenia, tj. "Wykaz alergenów w żywności"

  czytaj dalej: Informacje o alergenach
powrót do góry