Rodzice/opiekunowie oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły powinni mieć dostęp do GPE.


Do prawidłowego i pełnego działania konta na GPE niezbędne są:

numer PESEL danej osoby

prywatny adres mailowy

Jeśli nie ma w systemie wpisanego numeru PESEL rodzica/opiekuna, a jest podany adres mail jest możliwy ograniczony dostęp do konta w aplikacji Dzienniczek Vulcan na smartfony.

Jeśli ktoś z rodziców nie podał powyższych danych, prosimy o wypełnienie Oświadczenia dostępnego u dołu strony
https://sp79.edu.gdansk.pl/pl/page/o-szkole-1-13/gpe-dziennik-elektroniczny
i przekazanie do wychowawcy w celu uzupełnienia danych.

Dopiero po uzupełnieniu danych należy ustalić hasło i przejść procedurę przywracania hasła wchodząc na stronę www.edu.gdansk.pl klikając Logowanie do platformy, a następnie Pierwsze logowanie / Zmień hasło.

Podczas tej procedury proszę użyć swojego numeru PESEL.
Potem można będzie używać loginu, który przyjdzie z linkiem aktywacyjnym w mailu do GPE.

Proszę pamiętać, że hasło musi mieć przynajmniej osiem znaków, w tym przynajmniej jedną dużą literę, przynajmniej jedną małą literę i przynajmniej jedną cyfrę, nie może zawierać imion ani nazwisk.

Aplikacja Dzienniczek Vulcan nie obsługuje kont rodziców/opiekunów dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówka).


Adres strony Gdańskiej Platformy Edukacyjnej:

edu.gdansk.pl

Po zalogowaniu się do GPE klikamy w niebieski kafelek "e-dziennik UONET+".

Instrukcja obsługi Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla rodziców: tutaj

Instrukcja pierwszego logowania (brak hasła)/Zapomniane hasło: tutaj

Instrukcja wejścia do MS Teams (przez pocztę elektroniczną): tutaj

Aktywne konto na GPE umożliwia między innymi dostęp do dzinnika elektronicznego, usług pakietu Office 365, Microsoft Teams.


Aby dostać się do MS Teams trzeba wejść tak jak do dziennika na edu.gdansk.pl i zalogować się na konto uczniowskie
kliknąć Aplikacje Gdańskiej Platformy Edukacyjnej
kliknąć kafelek Poczta elektroniczna / Office 365
kliknąć w lewym górnym rogu symbol 9 małych kropek (Uruchamianie aplikacji)
i wybrać Teams

Można też kliknacć kafelek Oficce 365 i tam po lewej stronie wybrać Teams.

Można też pobrać aplikację MS Teams.

Rodzice/opiekunowie zalogowani na swoje konta nie mają dostępu do MS Teams. MS Teams jest dosępny jedynie dla kont uczniowskich.

Przy logowaniu do MS Teams do loginu ucznia należy dopisać @edu.gdansk.pl


Rodzice/opiekunowie uczniów naszej szkoły oraz uczniowie, którzy mają problem z dostępem do GPE (dziennika elektronicznego) proszeni są o kontakt mailowy z administratorem GPE w naszej szkole, w roku szkolnym 2023/24 panią Anną Wróblewską

a.wroblewska1@sp79.edu.gdansk.pl

dostęp dla rodzica:

W mailu proszę podać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rodzica, klasę do której uczęszcza uczeń. Mail musi być wysłany z adresu rodzica, którego dotyczy dostęp do GPE.

dostęp dla ucznia:

W mailu proszę podać imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza uczeń. Mail musi być wysłany z adresu ucznia, którego dotyczy dostęp do GPE.


Gdańska Platforma Edukacyjna w SP79

W naszej szkole nauczyciele prowadzą dzienniki elektroniczne od 2 września 2013r.


Gdańska Platforma Edukacyjna

Gdańscy nauczyciele, rodzice i przede wszystkim uczniowie otrzymują w tym roku szkolnym pełny dostęp do Gdańskiej Platformy Edukacyjnej www.edu.gdansk.pl. To ogromne, jedyne w Polsce w takiej skali narzędzie pozwala współdziałać ze sobą na trzech podstawowych poziomach: zarządzania edukacją, komunikacji z rodzicami i budowania nowoczesnych zajęć w oparciu o bazę multimedialną. W jakiej skali wykorzystamy to narzędzie do podnoszenia jakości edukacji? To zależy od liderów szkoły, którymi niewątpliwie są dyrektorzy szkół i nauczyciele. Zależy także od artykułowanych postulatów rodziców i uczniów. Proszę was wszystkich wykorzystajcie maksymalnie to narzędzie. Niech nasze doświadczenia posłużą rozbudowie tego systemu w latach kolejnych, jak i w budowie Metropolitalnej Platformy Edukacyjnej, która pozwoli sieciować nas we współpracy dla dobra i rozwoju całego regionu.

Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska

Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) to kompletny system gromadzący m.in. dane statystyczne o edukacji, aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty o wynikach egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach.
Jej częścią ma być między innymi system zdalnego nauczania, e-learning, z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi – czyli tym wszystkim, czego potrzebuje nauczyciel lub rodzic, aby wspomóc przekaz lekcji realizowanej tradycyjnymi metodami.

Rodzice/opiekunowie uzyskują dostęp do elektronicznych dzienników, w których odnotowywane są informacje dotyczące poszczególnych klas i uczniów. Rodzic po zalogowaniu się do GPE ma możliwość oglądania między innymi frekwencji, ocen, uwag i komunikatów dotyczących swojego dziecka; może również dowiedzieć się jakie tematy zostały już zrealizowane w klasie jego dziecka.