Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

Pani Paulina Czaplewska – przewodniczący

Pani Małgorzata Wysoczan – zastępca przewodniczącego

Pani Agata Torbińska – skarbnik/księgowy

Pani Katarzyna Dembicka – protokolant

Pani Patrycja Szpinek – protokolant

Skład Komisji Rewizyjnej

Pani Monika Feredzyn

Pan Marcin Rutkowski

Pan Rafał Potempa

Pan Dariusz Żukowski

Pani Katarzyna Hincke