Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca - Pani Beata Rażyńska

Z-ca - Pani Agnieszka Wróblewska

Skarbnik - Pani Monika Szuman

Protokolantka - Pani Katarzyna Dembicka

Członkini - Pani Ewa Kucharska