Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

  1. Pani Paulina Czaplewska – przewodniczący
  2. Pani Małgorzata Wysoczan – zastępca przewodniczącego
  3. Pani Agata Torbińska – skarbnik/księgowy
  4. Pani Katarzyna Dembicka – protokolant
  5. Pan Janusz Werner – członek