W świetlicy  dzieci uczyły się rozpoznawać charakterystyczne cechy tropów pospolitych gatunków zwierząt, poznały możliwości przystosowania się zwierząt w ich naturalnym środowisku.