Rada Rodziców serdecznie dziękuje za udział w akcji 1% podatku za rok 2020 dla naszej szkoły. W tym roku uzyskaliśmy 2279,10zł, które w całości przeznaczymy do wydania na potrzeby dzieci. A jakie – same o tym zdecydują – każda klasa będzie mogła zgłosić swój pomysł!

Rada Rodziców wybierze te najciekawsze i najkorzystniejsze dla uczniów i sfinansuje je właśnie z pieniędzy uzyskanych z Państwa 1%.

W zeszłym roku sfinansowaliśmy zakup książek do biblioteki szkolnej, a w tym pałeczkę oddajemy dzieciom, licząc na ich świetne i trafne inicjatywy!


Rada Rodziców SP nr 79 w Gdańsku

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją „Rodzice Szkole” i Państwa radą rodziców w sprawie wspólnego działania na rzecz pozyskania funduszy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 informuję, że z tytułu w/w wpłat od rodziców z Państwa środowiska na konto Fundacji „Rodzice Szkole” wpłynęło 3038,80 zł

Zgodnie z § 3 w/w Porozumienia 75 % powyższej kwoty – 2279,10 zł - zostanie przelane na wskazane przez Państwa konto rady rodziców po przesłaniu uchwały rady rodziców określającej cel wykorzystania ww. środków Pozostałą w dyspozycji Fundacji „Rodzice Szkole” kwotę 759,70 zł przeznaczamy na realizację celów statutowych Fundacji, w szczególności działalność Punktu Konsultacyjnego zachęcając jednocześnie do korzystania z jego usług i porad we wszystkich sprawach dotyczących Państwa działalności.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

tel. 602 694 951

PS. Jednocześnie zapraszamy do kontynuacji uczestnictwa w programie 1 % dla Twojej szkoły w roku 2022 (rozliczenie podatku za rok 2021) oraz prosimy o jak najszersze jego rozpropagowanie i zachęcenie do udziału w nim w zaprzyjaźnione z Państwem rady rodziców.