„Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za serce" -  tymi słowami uczniowie klas siódmych przywitali Dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników szkoły na apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tym wyjątkowym dniu sala gimnastyczna zmieniła się w przytulną kawiarnię, gdzie przy skromnym poczęstunku zaproszeni goście wysłuchali dedykowanych specjalnie dla nich wierszowanych oraz muzycznych upominków. Uczniowie przekazali najserdeczniejsze życzenia w podzięce za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w nauczanie i wychowanie.

Uroczystość pod opieką wychowawczyń klas 7b, 7c, 7d przygotowali uczniowie klas siódmych muzycznie wspomagani przez koleżanki i kolegów z klasy 8c i 8d.

Zdjęcia

Klasa 2b pod opieką wychowawcy, przygotowała uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz uczniów klas 0-III. Oprawę  muzyczną  zapewniła p. Regina Bukowska-Jopek.

Występ składał się z trzech części. W pierwszej - "Z życia niejednej szkoły" - uczniowie wcielając się w role nauczycieli oraz pozostałych pracowników, z humorem przedstawiali wybrane scenki. Druga część -"Kwiaciarnia" - opowiadała  o organizacji kwiatów dla nauczycieli. Ostatnią  częścią  apelu były -"Życzenia". Uczniowie w dowcipny sposób złożyli życzenia wszystkim pracownikom.