„Przez ulicę idą dzieci, gdy zielone światło świeci.
Kiedy żółte się zapali uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone - czekaj grzecznie na zielone!”
Dzieci ze świetlicy dowiadują się o Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.