W poniedziałek, 2 stycznia 2023 r., rusza rekrutacja na półkolonie w szkole – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami plastyki, muzyki, zajęć sportowych, przyrodniczych, itp.

W tym roku zajęcia odbywać się będą przez dwa tygodnie ferii zimowych:

  • I turnus – 16 – 20.01.2023r. – karta uczestnika poniżej
  • II turnus – 23 – 27.01.2023r. – karta uczestnika poniżej

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie w sekretariacie szkoły lub skrzynce wystawionej w wiatrołapie kompletnie wypełnionej karty uczestnika (do pobrania ze strony lub sekretariatu szkoły).

Dokument należy złożyć do dnia 11 stycznia 2023r. do godz. 14:00.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, których oboje rodzice pracują lub rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz uczniowie klas I-III. Do karty należy dołączyć ręcznie napisane oświadczenie.

Zajęcia są bezpłatne. Nie przewidujemy wyżywienia.

Serdecznie zapraszamy.