Podczas dzisiejszego wydarzenia dzieliliśmy się szczęściem usmiechając się do siebie, malując buźki i zaplatając warkoczyki. 

Przekazywalismy sobie pozytywną energię podczas występów tancerek i podczas karaoke. Dyskoteka i gry planszowe - ogrodowe wpłynęły na nasze zdrowie fizyczne.

 Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, szczególnie w tak trudnym czasie. Jest to nam wszystkim bardzo potrzebne.

Ważne, by o szczęściu mówić głośno i dosłownie, pokazywać jego wiele wymiarów: od przeżywania pozytywnych emocji, poprzez doświadczanie i budowanie trwałych więzi, wzmacnianie talentów i silnych stron charakteru, dbanie o zdrowie pozytywne, sen, dobre odżywanie, uruchamianie zaangażowania poprzez wyznaczanie mądrych celów, ważnych dla wspólnoty rodzinnej, szkolnej, sąsiedzkiej.

Razem celebrowaliśmy dobry czas:)