Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu. Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V-VIII z terenu Polski.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy. Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. Istotne jest to, że szkoła branżowa i nauka w zakładzie rzemieślniczym nie zamyka ścieżki edukacyjnej. Wręcz przeciwnie, powinno dążyć się do upowszechnienia kariery zawodowej prowadzącej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym po wcześniejszym ukończeniu zasadniczej szkoły branżowej lub technikum.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego - patrz załącznik-
 https://www.pomorskaizba.pl/wp-content/uploads/2021/02/Jakie-znasz-zawody-2021-film-V-VIII-1.pdf

Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegóły konkursu-
https://www.pomorskaizba.pl/aktualnosci/konkurs-jakie-znasz-zawody-zapraszamy/?fbclid=IwAR1x90crXF7QGhf3UXNXMs9LTS681ibIZEQG6q4AboVelMbySHqedBro3v8