Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu.

 Do udziału zapraszamy:

- dzieci w wieku przedszkolnym 3-7 lat, których zadaniem jest wykonanie prac plastycznych,

- uczniów szkół podstawowych 1- 4, którzy mogą wykonać prace fotograficzne oraz

- uczniów szkół podstawowych 5-8, których zadaniem jest wykonanie 1 minutowego filmu.

Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych.

Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Termin składania prac wraz z podpisaną zgodą uczestnictwa w konkursie (załącznik) do 6 maja 2022 roku.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Pomorska Izba Rzemieślnicza

ul. Piwna1/2, pok. nr 209, 80-831 Gdańsk

 

Zachęcam do udziału

Ewa Gwizdowska

Doradca Zawodowy