Rada Rodziców serdecznie zaprasza uczniów klas 0-8 do udziału w konkursie „Mój wiosenny sen”.

Waszym zadaniem będzie przygotowanie:

 • Wiosennego wystroju klasy lub plakatu w formacie A3-A4 wykonanego dowolną techniką przez całą klasę – dla klas 0-3
 • Plakatu w formacie A3-A4 wykonanego dowolną techniką przez całą klasę, zdjęcia tematycznego lub filmiku – dla klas 4-8

Nagrodami jest sfinansowanie przez Radę Rodziców wyjścia integracyjnego dla klasy, aż sześć klas otrzyma taką możliwość, zatem jest o co walczyć.

Konkurs trwa od 1 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU RADY RODZICÓW

Mój wiosenny sen

 1. Cele konkursu:
 1. integracja uczniów i nauczycieli;
 2. rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni dzieci;
 3. poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 4. prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.
 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich oddziałów klasowych wraz z wychowawcą.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie wspólne przez uczniów przy współpracy z wychowawcą pracy związanej z tematem konkursu.
 3. Klasy mogą przygotować:
 • Wiosenny wystrój klasy w dowolny akceptowalny przez dyrekcję szkoły sposób lub plakat w formacie A3-A4 wykonany dowolną techniką przez całą klasę  – dla klas 0-3.
 • Plakat w formacie A3-A4 wykonany dowolną techniką przez całą klasę, zdjęcie tematyczne lub filmik – dla klas 4-8.
 1. Wszelkie prace muszą być wykonywane przez dzieci własnoręcznie, w przypadku wykorzystania gotowych elementów wkład pracy uczniów musi być jednoznaczny i czytelny.
 2. Wychowawca koordynuje i przydziela zadania związane z wykonaniem pracy konkursowej.
 3. Kryteria oceny:
 1. zgodność z tematem i wymaganiami konkursu;
 2. pomysłowość;
 3. staranność wykonania,
 4. spójność pracy,
 5. zaangażowanie jak największej grupy osób z klasy,
 6. odzwierciedlenie wspólnoty klasy.
 1. Prace będą oceniane przez przedstawicieli Rady Rodziców.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu - od dnia 01.03. 2022 do dnia 15.04.2022r.
 3. Prace należy zgłaszać do Rady Rodziców w sekretariacie szkoły lub na adres emailowy rr.sp79@wp.pl
 4. Laureaci konkursu zostaną wyłonienie w kategoriach:
 • klasy 0-3 wystrój klasy/plakat (1 główna nagroda i dwa wyróżnienia)
 • klasy 4-8 klasowy projekt multimedialny (film, zdjęcie) lub plakat (1 główna nagroda i dwa wyróżnienia).
 1. Nagrody:

Klasy 0-3

 1. I nagroda wyjście klasowe (np. trampoliny, park linowy do 650 zł)
 2. Dwa wyróżnienia po 250 zł na wyjście klasowe (lody, pizza)

Klasy 4-8

 1. I nagroda wyjście klasowe (np. trampoliny lub park linowy, do 650 zł)
 2. Dwa wyróżnienia po 250 zł dla klasy (wyjście na lody, pizzę)