Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku prowadzi konsultacje z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkół podstawowych.

Z porad mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele.

Na konsultacje do doradcy zawodowego w Poradni zgłaszają ucznia rodzice (lub prawni opiekunowie) telefonicznie lub osobiście.

Konsultacje w poradni mają charakter indywidualny. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1

tel./fax 58 3410542   58 5201349

ppp4.gda@wp.pl

www.ppp4.gda.pl