Nasza szkoła została zgłoszona do wojewódzkiego konkursu Liga Matematyczna 2021/2022. Zachęcamy uczniów klas 6 – 8 do zgłaszania chęci udziału w konkursie do swoich nauczycieli matematyki. W tym roku konkurs został wpisany przez kuratorium na listę konkursów punktowanych. Laureaci i Finaliści uzyskają dodatkowe punkty liczące się w rekrutacji.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych, interesujących się matematyką i pragnących pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie, którym rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych sprawia radość i satysfakcję.

Liga matematyczna składa się z trzech etapów:

  • etap I przygotowawczy, polega na samodzielnym rozwiązaniu w domu, przez uczniów, zestawu dwudziestu zadań (będą zamieszczone na stronie sp47wop.pl). Do następnego etapu konkursu przejdą uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów. Rozwiązania zadań należy dostarczyć do nauczyciela uczącego matematyki do 26 listopada 2021r.
  • etap II szkolny, polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów, którzy pomyślnie zakończyli etap I, w obecności komisji konkursowej, zestawu pięciu zadań otwartych (13 stycznia 2022r.). Do następnego etapu będzie wytypowany każdy uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów lub trzech najlepszych uczniów.
  • etap III wojewódzki (finał konkursu) odbędzie się 11 marca 2022r. w Szkole Podstawowej nr 47

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia finału online.