Za oknem mróz a w swietlicy szkolnej gorąca atmosfera 😀
Nasze swietliczaki odgadywały dziś rebusy na interaktywnej tablicy 🖥