16 marca 2023 roku w naszej szkole odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu ''Kangur Matematyczny".

W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń od klasy 2 do klasy 8, który zgłosi swój udział, wpłaci 14zł i złoży oświadczenie o udziale w konkursie podpisane pełnym nazwiskiem oraz imieniem rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Zgody są do pobrania na stronie szkoły w załączniku.

Wpłaty z wypełnionymi oświadczeniami przyjmowane będę do 9 stycznia 2023r.