Zapraszamy chętnych uczniów klas od 2 do 8 do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR.

Konkurs odbędzie się w czwartek, 17 marca 2022r.

Koszt udziału w konkursie - 12zł

W tym roku szkolnym nieprzekraczalnym terminem wpłaty wpisowego jest 31 stycznia 2022r. 2 lutego 2022r.

Wpłaty należy dokonać u nauczycieli matematyki (lub wychowawców klas 2-3) oraz dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

Zasady, cel, regulamin można znaleźć na stronie: tutaj

Przykładowe testy (z poprzednich lat) dostępne są tutaj: tutaj

W związku z nieobecnością części nauczycieli i uczniów w szkole, chętni mogą przygotować w kopercie odliczoną kwotę oraz wypełnioną kartę zgłoszenia. Kopertę podpisaną imieniem, nazwiskiem ucznia oraz klasą i napisam KANGUR można zostawić u pań na portierni.

rysunek kangura trzymającego tabliczkę z napisem "Czwartek 17 marca 2022"

Konkurs jest jednoetapowy, w formie testu. Zadania są przygotowane dla poszczególnych grup wiekowych, o różnym stopniu trudności.

Żaczek

klasy 2 szkół podstawowych

Maluch

klasy 3 i 4 szkół podstawowych

Beniamin

klasy 5 i 6 szkół podstawowych

Kadet

klasy 7 i 8 szkół podstawowych

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" w integruje dzieci i młodzież całego świata, bowiem w tym samym dniu uczniowie niemal wszystkich krajów Europy, a nawet uczniowie z Chin, Kanady, Australii, Rosji, RPA rozwiązują takie same zadania, a laureaci mają możliwość spotkań na wspólnych obozach i wędrówkach po świecie. Konkurs ten stał się sprawdzoną formą szerokiej popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej i przyczynia się do wzbudzenia zainteresowania tym przedmiotem.