Prosimy wszystkich Nauczycieli, aby w ten dzień nie robili żadnych sprawdzianów, dyktand i niezapowiedzianych kartkówek. 

Zwracamy się również z prośbą, żeby nie zadawać wszystkim dzieciom prac domowych na weekend. Potraktujmy to jako MIKOŁAJKOWY upominek dla wszystkich uczniów.

My uczniowie obdarowujemy wszystkich Pracowników Naszej Szkoły: uśmiechem, radością i super zabawą.

Ogłaszamy KONKURS pt. "TY TEŻ MOŻESZ BYĆ MIKOŁAJEM".

Odbędzie się on w ten sam dzień, a polega na tym, że podczas pierwszej lekcji online, wszystkie osoby, które mają kamerkę i chcą wziąć udział w konkursie mogą ją włączyć i wystąpić np. w czapce Mikołaja, brodą lub ubrać się na czerwono, by przypominać MIKOŁAJA.

Robimy zdjęcie/printscreen, a następnie przesyłamy do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  - Tomasza Okraszewskiego, z dopiskiem która to jest klasa.

Zdjęcie klasy, w której najwięcej osób będzie przebranych, zostanie zamieszczone na stronie szkoły oraz na facebooku. Samorząd Uczniowski dodatkowo wytypuje jedną osobę, która najlepiej się ubierze.

Życzymy wspaniałej zabawy i dużo uśmiechu!  :)