Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego dzieci pozostających na terenie szkoły przed lekcjami lub po ich zakończeniu, zapewnienie opieki wychowawczej, rozwijanie zainteresowań i ich uzdolnień. W naszej świetlicy szkolnej głos dziecka i jego potrzeby są dla nas najważniejsze.

W ramach kreatywnych zajęć uczniowie klas II przebywający w świetlicy napisali anonimowo na karteczkach jak chcieliby spędzać czas wolny w świetlicy szkolnej. Dzieci wykonały piękną urnę do której mogli wrzucać swoje propozycje.