NAUCZANIE ZDALNE SP 79

OD 9 LISTOPADA 2020r.

Szanowni  Rodzice i Opiekunowie, drodzy Uczniowie.

Od poniedziałku, 9 listopada 2020r. uczniowie klas I – III przechodzą na tryb zdalnego nauczania.

Klasy 4 – 8 pozostają do dnia 29 listopada w dalszym ciągu na nauczaniu zdalnym.

Dni 12 i 13 listopada są dniami wolnymi od zajęć (w tym także nauki on - line).

Uczniowie oddziału przedszkolnego pracują bez zmian.

Na bieżąco na stronie internetowej i Facebooku będziemy przekazywać Państwu i Uczniom najważniejsze informacje dotyczące organizacji nauczania on - line.

Podstawą wysokiej i skutecznej edukacji są pozytywne relacje między uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrekcją, dlatego też prosimy o stały kontakt przez platformę GPE.

Uczniowie powinni być wyposażeni w sprzęt do aktywnego uczestniczenia w lekcji zdalnej (komputer/Internet/mikrofon/kamera).
Wychowawcy klas do piątku przekażą dyrekcji informacje dot. braków sprzętu komputerowego wśród uczniów, tak, aby można było wypożyczyć dzieciom potrzebny sprzęt.

Szkoła we współpracy z Państwem i Wydziałem Rozwoju Społecznego w Gdańsku będzie w miarę możliwości wspierać sprzętowo uczniów, którzy zgłosili braki.

Szkoła nie dysponuje kamerami, słuchawkami i mikrofonami dla uczniów, ale możemy wypożyczyć uczniom/rodzicom komputery lub tablety szkolne.

Z osobami, które posiadają braki sprzętowe będzie się kontaktowała dyrekcja szkoły.
Wychowawcy mają obowiązek sprawdzania, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do zdalnego nauczania.

Do piątku 6 listopada prosimy o odebranie potrzebnych podręczników, ćwiczeń i przyborów ze szkoły.

Przedstawiamy najważniejsze zasady edukacji zdalnej w SP 79 w Gdańsku:

• Zajęcia edukacyjne w formie wideokonferencji prowadzone z całym zespołem klasowym trwają 30 min. i rozpoczynają się zgodnie z godzinami rozpoczęcia lekcji (uczniowie, żeby nie spędzać całego czasu przy komputerze, będą mieli dłuższe przerwy między zajęciami).

1. 7.30 – 8.00
2. 8.25 – 8.55
3. 9.20 – 9.50
4. 10.15 – 10.45
5.11.10 – 11.40
6. 12.20 – 12.50
7. 13.35 – 14.05
8. 14.30 – 15.00
9. 15.25 – 15.55

  • Do pracy wykorzystujemy Microsoft TEAMS, do którego mają dostęp wszyscy uczniowie i nauczyciele zalogowani na GPE. Nauczyciele mają obowiązek prowadzić lekcje online w zespołach - dla każdej klasy - utworzonych na platformie.

  • W zespołach będą zamieszczane przez nauczycieli materiały do pracy na lekcji online, zadania domowe, sprawdziany i testy itp. Każdy zalogowany do GPE uczeń ma do dyspozycji pakiet Microsoft Office 365.

  • Godziny nauczania zdalnego są zgodne z planem lekcji obowiązującym w szkole.
    - na zajęciach jest sprawdzana obecność.

  • Uczniowie powinni uczestniczyć w lekcjach online, korzystając z: w miarę możliwości z włączonej kamery, mikrofonu i głośników (obowiązkowo). Tylko takie uczestniczenie w lekcji oznaczać będzie obecność ucznia na zajęciach. Szczegółowe zasady uczestnictwa w lekcjach przekażą nauczyciele i wychowawcy.

  • Tematy lekcji, frekwencja uczniów, oceny – będą wpisywane do dziennika lekcyjnego.

  • Nagrywanie spotkań online bez wiedzy i zgody ich uczestników jest naruszeniem norm społecznych. Jeśli lekcja lub inne spotkanie online ma być nagrane, to wszyscy uczestnicy powinni być o tym poinformowani oraz o sposobie dalszego wykorzystania nagrania.

  • Wyrażenie pozwolenia przez nauczyciela na nagranie lekcji przez uczniów nie oznacza zgody na jej upowszechnianie np. w Internecie. (należy pamiętać, iż wizerunek każdej uczennicy, każdego ucznia i nauczyciela jest dobrem osobistym w rozumieniu cywilnoprawnym. Wizerunek – czyli na przykład nagranie lub zdjęcia przedstawiające osobę – nie mogą być dalej udostępniane bez zgody tej osoby).

Wiemy, że od poniedziałku mogą występować problemy w logowaniu i nauczaniu zdalnym, dlatego prosimy wszystkie strony o wyrozumiałość i bezpośredni kontakt z nauczycielami lub dyrekcją szkoły przez GPE.

Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Opiekunom życzymy zdrowia i wytrwałości.
Dyrekcja szkoły.