Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie, drodzy Uczniowie.

Od poniedziałku, 26 października 2020r. do odwołania uczniowie klas 4 – 8 naszej Szkoły przechodzą na tryb nauczania zdalnego.

Na bieżąco na stronie internetowej i Facebooku będziemy przekazywać Państwu i Uczniom najważniejsze informacje dotyczące organizacji nauczania online.
Podstawą wysokiej i skutecznej edukacji są pozytywne relacje między uczniami, rodzicami i nauczycielami, dlatego też prosimy o stały kontakt przez platformę GPE.

Uczniowie powinni być wyposażeni w sprzęt do aktywnego uczestniczenia w lekcji zdalnej (komputer/Internet/mikrofon/kamera).
Wychowawcy klas do poniedziałku przekażą dyrekcji informacje dot. braków sprzętu komputerowego wśród uczniów, tak, aby już od poniedziałku można było wypożyczyć dzieciom potrzebny sprzęt. Szkoła we współpracy z Państwem i Wydziałem Rozwoju Społecznego w Gdańsku będzie w miarę możliwości wspierać sprzętowo uczniów, którzy zgłosili braki.

Szkoła nie dysponuje kamerami, słuchawkami i mikrofonami dla uczniów, ale możemy wypożyczyć uczniom/rodzicom komputery lub tablety szkolne. Informacje o brakach w sprzęcie proszę przekazywać do wychowawców klas.
Z osobami, które posiadają braki sprzętowe będzie się kontaktował wychowawca lub wicedyrektor szkoły.
Wychowawcy mają obowiązek sprawdzania, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do zdalnego nauczania.

Rodzice mogą odbierać podręczniki ze szkoły w godzinach 7.00 – 16.00

Przedstawiamy najważniejsze zasady edukacji zdalnej w SP 79 w Gdańsku:

• Zajęcia edukacyjne w formie wideokonferencji prowadzone z całym zespołem klasowym trwają 30 min. i rozpoczynają się zgodnie z godzinami rozpoczęcia lekcji (uczniowie, żeby nie spędzać całego czasu przy komputerze, będą mieli dłuższe przerwy między zajęciami).

1. 7.30 – 8.00
2. 8.25 – 8.55
3. 9.20 – 9.50
4. 10.15 – 10.45
5.11.10 – 11.40
6. 12.20 – 12.50
7. 13.35 – 14.05
8. 14.30 – 15.00
9. 15.25 – 15.55

• Do pracy wykorzystujemy Microsoft TEAMS, do którego mają dostęp wszyscy uczniowie i nauczyciele zalogowani na GPE. Nauczyciele mają obowiązek prowadzić lekcje online w zespołach - dla każdej klasy - utworzonych na platformie. Każdy uczeń powinien zatem należeć do tylu kanałów w zespole, ile ma przedmiotów. W zespołach będą zamieszczane przez nauczycieli materiały do pracy na lekcji online, zadania domowe, sprawdziany i testy itp. Każdy zalogowany do GPE uczeń ma do dyspozycji pakiet Microsoft Office 365.

• O nauczycielach przebywających na zwolnieniach lekarskich lub kursach/ konferencjach i nie mogących w tym czasie prowadzić zajęć z uczniami, będziemy informować zainteresowane strony na bieżąco.

• Godziny nauczania zdalnego są zgodne z planem lekcji obowiązującym w szkole.
- na zajęciach jest sprawdzana obecność.

• Uczniowie powinni być wyposażeni w sprzęt do aktywnego uczestniczenia w lekcji zdalnej (komputer/Internet/mikrofon/kamera).

• Uczniowie powinni uczestniczyć w lekcjach online, korzystając z: w miarę możliwości z włączonej kamery, mikrofonu i głośników (obowiązkowo). Tylko takie uczestniczenie w lekcji oznaczać będzie obecność ucznia na zajęciach. Szczegółowe zasady uczestnictwa w lekcjach przekażą nauczyciele przedmiotów w klasach.

• Tematy lekcji, frekwencja uczniów, oceny – będą wpisywane do dziennika lekcyjnego.

• Nieobecności uczniów należy usprawiedliwiać według zasad statutu szkoły - do wychowawców klas.

• Nagrywanie spotkań online bez wiedzy i zgody ich uczestników jest naruszeniem norm społecznych. Jeśli lekcja lub inne spotkanie online ma być nagrane, to wszyscy uczestnicy powinni być o tym poinformowani oraz o sposobie dalszego wykorzystania nagrania.

• Wyrażenie pozwolenia przez nauczyciela na nagranie lekcji przez uczniów nie oznacza zgody na jej upowszechnianie np. w Internecie. (należy pamiętać, iż wizerunek każdej uczennicy, każdego ucznia i nauczyciela jest dobrem osobistym w rozumieniu cywilnoprawnym. Wizerunek – czyli na przykład nagranie lub zdjęcia przedstawiające osobę – nie mogą być dalej udostępniane bez zgody tej osoby).


Wiemy, że od poniedziałku mogą występować problemy w logowaniu i nauczaniu zdalnym, dlatego prosimy wszystkie strony o wyrozumiałość i bezpośredni kontakt z nauczycielami lub dyrekcją szkoły przez GPE.

Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Opiekunom życzymy zdrowia.
Dyrekcja szkoły.