Plan zajęć dodatkowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne na terenie Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku

Zapisy u prowadzących zajęcia

Zajęcia bezpłatne

l.p.

Rodzaj zajęć

Kontakt

Terminy zajęć

1.      

SZACHY

 

WTOREK

·       14.30 – 16.00

PIĄTEK

·       14.30 – 16.00

 

2.      

ZAJĘCIA BALETOWE

 

P. Katarzyna Grzyb

 

ŚRODA

·       13.35 – 14.20

3.      

LIGA MATEMATYCZNA

P. Karolina Mach

ŚRODA

·       14.30 – 15.15

 

4.      

SKS kl. IV - VI

P. Łukasz Łukaszewski

WTOREK

·       15.20 – 16.20

ŚRODA

·       15.20 – 16.20

5.      

CHÓR SZKOLNY

P. Regina Bukowska - Jopek

CZWARTEK

·       15.15 – 16.10

 

6.      

KOŁO MŁODEGO NAUKOWCA

P. Alicja Stankiewicz

WTOREK

·       14.30 – 15.15

7.      

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

P. Barbara Chabowska

WTOREK

·       14.30 -15.15

 

8.      

BIEGI NA ORIENTACJĘ- BNO

P. Karol Gorlak

WYJŚCIA- WYCIECZKI

SOBOTY / NIEDZIELE

9.      

CZYTAMY RAZEM- ZAJĘCIA DOSKONALĄCE TECHNIKĘ CZYTANIA

P. Elżbieta Kulka - koordynator

WTOREK

10.   

KOŁO FIZYCZNE

 

P. Alicja Stankiewicz

PONIEDZIAŁEK

·       15.15- 16.00

WTOREK

·       7.30- 8.15

11.   

S.O.S. MATEMATYCZNE

P. Karolina Mach

CZWARTEK

·       14.30- 15.15

12.   

KOŁO ZAINTERESOWAŃ SPOŁECZNYCH

P. Katarzyna Pioch

CZWARTEK

·       14.30- 15.15

13.   

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

DLA KLAS V

P. Karol Gorlak

ŚRODA

·       13.05 – 13.50

14.   

KOŁO GEOGRAFICZNE

P. Iwona Protasiuk

WTOREK

13.35-14.20

CZWARTEK

12.20- 13.05

15.   

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

J. POLSKI

P. Agnieszka Gorlak

Co drugi wtorek 8.25-9.10

16.   

SZKOLNE KOŁO CARITAS

P. Izabela Żuk

Spotkania uzgadniane na bieżąco

17.   

ZAJĘCIA W RAMACH CEO

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

P. Beata   Skoczek

PONIEDZIAŁEK 

·       7.30-8.15

18.   

ZUMBKA KL. 0 

P. Katarzyna Kieloch

WTOREK 

·       13.00- 13.45

19.   

KOŁO PLASTYCZNE

P. Monika Naczk

PIĄTEK

·       16.00 – 16.45

20.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dla klas 7

p. Agata Hałuszczak

CZWARTEK

7.30-8.15 klasa 7 a i c sala 205,

CZWARTEK

8.25-9.10 klasa 7 d (dziewczynki) sala114 (zaplecze),

PIĄTEK

7.30-8.15 klasa 7 b

PIĄTEK

7.30 - 8.15 klasa 7 b, sala 205, 8.25-9.10 klasa 7d (chłopcy), sala 204