Każdego dnia doskonalimy się wykonując różne prace plastyczne. Poznajemy nowe techniki. Na zajęciach w świetlicy uczymy się dokładności. Efektem prac dzieci są przepiękne wycinanki