Preliminarz prac Rady Rodziców

 

Nr

Zadanie

Opis

Czas wykonania

Stopień realizacji

1

Ustalenie dat spotkań

Zaplanowanie zebrań RR

Do końca września 2022

zrobione

2

Zatwierdzenie regulaminu RR na rok szkolny 2022/2023

Wprowadzenie poprawek i zatwierdzenie

Na zebraniu 25.10.2022

 

3

Uchwalenie harmonogramu prac RR

Zaplanowanie konkursów i akcji RR

Na zebraniu 25.10.2022

 

4

Uchwalenie hasła przewodniego na nowy rok szkolny

Wymyślenie promowanych przez RR działań klasowych

Na zebraniu 25.10.2022

 

5

Wybór terminu konkursu RR

W poprzednim roku był to konkurs „Wiosna, ach to ty”

Na zebraniu 25.10 2022

 

6

Kontynuacja programu 1%podatku dla twojej szkoły

Wysłanie zgłoszenia na kolejny rok

Do końca listopada 2022

 

7

Powołanie komisji stypendialnej

Wybranie 4 osób, które w czerwcu ocenia i wybiorą uczniów nagrodzonych stypendiami RR

Do końca grudnia 2022

 

8

Uchwalenie przeznaczenia kwoty zebranej w ramach 1%podatku za rok podatkowy 2021

Należy podjąć uchwałę co do przeznaczenia zebranych środków

Do końca listopada 2022

 

9

Wprowadzenie Ligi Rummikub w naszej szkole

Dołączenie do Gdańskiej Ligi Rummikub

Jak najszybciej

 

10

Wsparcie dla drużyn sportowych naszej szkoły

Dyskusja na temat możliwości wsparcia drużyn reprezentujących szkołę podczas zawodów sportowych

Do końca grudnia 2022

 

11

Utworzenie regulaminu dofinansowania działań innych niż konkursy/festyny/stypendia

Ustalenie czy i w jakim stopniu dofinansowujemy dzieci w trudnej sytuacji materialnej czy udział indywidualny uczniów w konkursach na szczeblu krajowym (wyjazdy itd.)

Do końca grudnia 2022

 

12

Wprowadzenie formularzy elektronicznych do wszystkich wniosków RR

Zamiana tradycyjnej formy papierowej na onlin w celu usprawnienia komunikacji i przepływu dokumentów

Do końca grudnia 2022

 

13

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w naszej szkole

Udział w celu zwiększenia rozpoznawalności Rady.

Do 06.2023

 

14

Powołanie delegatów na Dzień otwarty szkoły

Wybranie 2-3 osób obecnych podczas Dni otwartych – jeśli takie będą organizowane

Do końca stycznia 2023

 

15

Wybór rekomendowanej dobrowolnej polisy na nowy rok szkolny

Zebranie ofert i analiza

Max do 5 września 2023

 

 Proponowane terminy spotkań Rady Rodziców:

25.10.2022

29.11.2022

31.01.2023

28.02.2023

21.03.2023

25.04.2023

30.05.2023

15.06.2023 – komisja stypendialna