Prezydium Rady Rodziców działające przy Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku zaprasza członków Rady Rodziców oraz chętnych wesprzeć swoją inicjatywą rodziców na pierwsze posiedzenie w dniu 20.09.2022 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej

Plan zebrania Rady Rodziców w dniu 20.09.2022 r.:

1. Zatwierdzenie protokołu z 05.2022 r.

2. Przedstawienie podsumowania prac Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022

3. Przedstawienie polisy rekomendowanej na rok szkolny 2022/2023

4. Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Wyłonienie komisji skrutacyjnej

Wybór:

• Przewodniczącego

• Zastępcy

• Członka Prezydium

• Protokolanta 1

• Księgowego

• Trzech członków komisji rewizyjnej

5. Ustalenie wysokości dobrowolnej składki na rok szkolny 2022/2023

6. Przedstawienie preliminarza na rok szkolny 2022/2023 przez nowe Prezydium RR

7. Przedstawienie zgłoszonych wniosków o dofinansowanie konkursów

8. Wolne wnioski

Proponowane terminy zebrań RR:

26.10.2022 r.

01.12.2022 r.

28.01.2023 r.

12.04.2023 r.

02.06.2023 r.