Z przyczyn od nas niezależnych pojawiły się problemy z zalogowaniem się do GPE.

Osoby, które chcą skorzystać z dziennika elektronicznego proszone są o zalogowanie się w przeglądarce Mozilla Firefox.