Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 - tutaj

HARMONOGRAM REKRUTACJI PODSTAWOWEJ

DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

                                    (DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)

LP

Nazwa etapu w systemie

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Etap w systemie/ odpowiedzialność za zamknięcie etapu

1.

Przygotowanie wdrożenia

 

 

VULCAN

2.

Szkolenie użytkowników z placówek

09.02.2021 r.

12.00-14.30 prezentacja dla szkół

(„0” i kl. ,,I”)

09.02.2021 r.

Brak w systemie

3.

Wprowadzanie do systemu oferty przez placówki

08.02.2021

godz.8.00

12.02.2021

godz.15.00

Administrator PN

4.

Weryfikacja oferty przez OP

15.02.2021

godz.8.00

18.02.2021

godz.15.00

Brak w systemie

5.

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

01.03.2021 godz. 12.00

VULCAN

6.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru –wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców

01.03.2021

godz.12.00

12.03.2021

godz.16.00

VULCAN

7.

Zbieranie wniosków od rodziców o kontynuowaniu nauki w klasie pierwszej ze wskazania Prezydenta

01.03.2021

godz.12.00

12.03.2021

godz.16.00

Brak w systemie

8.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

03.03.2021

           godz.8.00

08.03.2021

godz.16.00

 

Brak w systemie

9.

Wprowadzenie do systemu wyników prób sprawności fizycznej

 03.03.2021

12.03.2021

Administrator PN

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

09.03.2021

godz.15.00

Administrator PN

11.

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców

12.03.2021

godz.16.00

VULCAN

12.

Rejestracja i weryfikacja wniosków w systemie przez placówki/

Wprowadzanie przez szkoły do systemu danych dzieci kontynuujących naukę w klasie pierwszej  ze wskazania Prezydenta

01.03.2021

godz.12.00

17.03.2021

godz.14.00

Administrator PN

13.

Szeregowanie listy chętnych

17.03.2021

godz.16.00

18.03.2021

godz.11.00

Administrator PN

14.

Symulacja przydziału

18.03.2021

godz. 11.01

19.03.2021

VULCAN

15.

Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.03.2021

godz.8.00

22.03.2021

godz. 14.00

Administrator PN

16.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony dla rodziców

22.03.2021

godz.15.00

VULCAN

17.

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica kandydata w placówce zakwalifikowania

23.03.2021 godz.8.00

29.03.2021

godz.16.00

VULCAN

18.

Wprowadzenie do systemu potwierdzeń woli przez placówki

23.03.2021 godz.8.00

30.03.2021

godz.13.00

Administrator PN

19.

Pobieranie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2021

godz.8.00

31.03.2021

godz.14.00

Administrator PN

20

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz otwarcie strony dla rodziców

31.03.2021

godz.15.00

VULCAN

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022  

(DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO)

Rekrutacja dla rodziców odbywa się poza systemem GPE

LP

Nazwa etapu w systemie

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Etap w systemie/ odpowiedzialność za zamknięcie etapu

1.

Weryfikacja oferty (PN)

 

Weryfikacja oferty (OP)

04.05.2021 PN

godz.8.00

 

06.05.2021 OP

05.05.2021 PN

godz.15.00

 

07.05.2021 OP

Administrator PN

 

 

Administrator OP

2.

Składanie wniosku przez rodziców w formie papierowej do wybranej szkoły

10.05.2021

godz.9.00

14.05.2021

godz.16.00

 

3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

11.05.2021

godz. 8.00

12.05.2021

godz. 16.00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej

13.05.2021

godz. 15.00

 

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków –wprowadzenie do systemu kandydatów i zgłoszonych dzieci obwodowych

10.05.2021

 godz.9.00

18.05.2021

godz.15.00

Administrator PN

6.

 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21.05.2021

 godz.15.00

 

7.

 Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica w placówce zakwalifikowania

28.05.2021

godz.8.00

02.06.2021

godz.16.00

 

8.

Wprowadzenie do systemu potwierdzeń woli przez placówki

28.05.2021

godz.8.00

04.06.2021

godz.13.00

 

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.06.2021

godz.15.00

 

10.

Aktualizacja danych – Wprowadzanie na bieżąco zgłoszonych dzieci obwodowych i kandydatów przyjętych do szkoły na wolne miejsca

14.06.2021

godz.15.00

31.08.2021

godz.15.00

Etap nie jest zamykany