Informujemy, że w Szkole Podstawowowej nr 79 rusza rekrutacja do Oddziału Mistrzostwa Sportowego o profilu piłki siatkowej (klasa 4 w roku szkolnym 2024/25).

Zalety:

- Stworzenie uczniom optymalnych warunków do nauki i uprawiania sportu

- Mała liczebność klas – efektywniejsza edukacja

- Poszerzony program zajęć sportowych prowadzony w oparciu o program nauczania piłki siatkowej

- „Lwia rodzina” – imprezy sportowe, udział w rozgrywkach sportowych, uczestniczenie w meczach pierwszej  drużyny, obozy sportowe

- Patronat Trefl Gdańsk SA oraz UKS Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 06.05.2024 r. od godz. 9.00 do 24.05.2024 r. do godz. 15.00  - Składanie wniosków o przyjęcie do Oddziału Mistrzostwa Sportowego,

Przed przystąpieniem do testów do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z przychodni sportowo- lekarskiej o zdolności do uprawiania sportu lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki siatkowej oraz pisemną zgodę rodzica na udział w testach

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

Termin I: 04.06.2024 r. (wtorek) godz. 15.30

Termin II: 05.06.2024 r. (środa) godz. 15.30

Miejsce: Hala sportowa GOS, ul. Kołobrzeska 61, 80-396 Gdańsk

Pozostałe terminy rekrutacji:

21.06.2024 r. godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej,

od 24.06.2024 r.  do 25.06.2024 r.  do godz. 15.00  - Uzupełnianie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy programowo wyższej,

26.06.2024 r.  godz. 12.00 - Publikacja list zakwalifikowanych,

od 27.06.2024 r.  od godz. 12.00  do 28.06.2024 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata w postaci złożenia pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania,

01.07.2024 r.  godz. 12.00  - Publikacja list przyjętych

01.07.2024 r.  od godz. 12.00  do 30.08.2024 r. -  Rekrutacja uzupełniająca

Zasady i kryteria oceny potencjału motorycznego kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 79 - Oddziału Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku

Wstęp

Punktem   wyjścia  do   oceny potencjału jest  pomiar  wzrostu,  który  jest  dominujący dla siatkówki. Pozostałe kryteria oceny to testy sprawnościowe, które badany powinien spełnić, aby  jego udział w procesie treningowym pozwalał mu na swobodny rozwój. Wartości uzyskane w wyniku tych testów pokazują potencjał badanego w zakresie koordynacji, skoczności, siły  i szybkości. W przypadku dużej liczby kandydatów z dobrą oceną o dalszej kwalifikacji decydują zdolności ruchowo-koordynacyjne kandydatów, ocena wyników w nauce oraz zachowanie.

Lista testów sprawnościowych:

- Skok w dal z miejsca

- Bieg wahadłowy 10 x 5 m

- Rzut oburącz z nad głowy w przód piłką do siatkówki

- Ocena ekspercka – naprzemienne odbicia sposobem górnym i dolnym /lub wyrzuty i chwyty piłki/