Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019/2020 - www.kuratorium.gda.pl

Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty - tutaj