Dowiedz się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach - tutaj

Informator zawodowy - tutaj

Barometr zawodów 2019 powiat gdański i miasto Gdańsk - tutaj

Poznaj swoje predyspozycje zawodowe:

ZAMEK-rozpoznawanie predyspozycji zawodowych tutaj

Przewodnik dla uczennic i uczniów - tutaj