Na zajęciach dzieci poszerzały swoją wiedzę o pojęcia: recykling, segregacja. Wysłuchały wiersz pt.: „Sprzątanie świata” M. Paprockiej.

oznały kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników na odpady. Zrozumiały sens gromadzenia i segregowania śmieci.

Na koniec zajęć dzieci wykonały prace plastyczne kierując się własną kreatywnością.