Sportowy Turniej Mikołajkowyw SP 79

Mikołajki to czas radości, prezentów i dobrej zabawy. Nauczyciele wychowania fizycznego w SP 79 postanowili uświetnić ten dzień naszym najmłodszym uczniom i zorganizować Sportowy Turniej Mikołajkowy dla klas 0-III. Głównym celem Turnieju, oprócz dobrej zabawy było:

  • promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez wspólną zabawę
  • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej małych sportowców
  • kształtowanie wśród dzieci „zdrowej rywalizacji”
  • zaangażowanie uczniów w sportowe życie szkoły,

Nasi Milusińscy w mikołajkowych strojach rywalizowali w mikołajkowych konkurencjach sportowych tj.: przenoszenie oraz pakowanie i rozpakowywanie worka z prezentami, przenoszenie kul śnieżnych, przechodzenie przez śnieżny tunel, pokonywali sportowy tor przeszkód, ciągnęli sanie z Mikołajem. Wszyscy super się bawili w ten magiczny dzień.

Na zakończenie Turnieju , każda klasa otrzymała dyplom za udział, a każdy uczestnik Turnieju , mikołajkowy upominek  ufundowany przez Radę Rodziców oraz Salvit Prima.

Wszystkim zaangażowanym nauczycielom serdecznie dziękujemy.