Prezydium Rady Rodziców działające w SP nr 79 zaprasza Przedstawicieli Rad Oddziałowych na posiedzenie w dniu 2019-05-08 (środa) w siedzibie szkoły o  godzinie 17:30 w szkolnej stołówce.

Plan zebrania

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady Rodziców godz. 17:30
  2. Wybór prowadzącego zebranie.
  3. Wybór protokolanta zebrania.
  4. Uchwalenie protokołu nr 3.
  5. Wybór komisji stypendialnej
  6. Ustalenie składki ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020
  7. Sprawy bieżące
  8. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców

Aneta Poniatowska