Sprawozdanie Rady Rodziców za rok 2021/22 w załączniku.