SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w

 Szkole Podstawowej nr 79

  w roku szkolnym 

 2021/2022

        

   Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją, Nauczycielami i Radą Rodziców.

Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały                z planu pracy ustalonego na pierwszym zebraniu.

 Wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych. Dlatego też tak ważna jest aktywna działalność członków samorządu i taką działalność widać patrząc na to, co udało się zrealizować.

Cele Samorządu Uczniowskiego, które zostały zrealizowane w ramach wykonywanych działań przedstawiają się następująco:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów,
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami  w realizacji celów wychowawczych szkoły,  
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę  i grupę, ·
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
 •  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Wnioski do dalszej pracy:

 • Jeszcze bardziej zachęcić i zmotywować uczniów do podejmowania działań na rzecz szkoły i klasy.
 • Spróbować „obudzić” społeczność szkolną i sprawić by byli oni bardziej otwarci na propozycje Samorządu Uczniowskiego.
 •  Rozbudzenie w młodzieży ich kreatywności, zainspirowanie ich do wychodzenia                    z własnymi inicjatywami, propozycjami i pomysłami.
 • Wzmocnienie samodzielności, samodyscypliny i odpowiedzialności młodzieży, aby poprawić efektywność pracy na rzecz szkoły.

 

 

 

 

Wrzesień/ Październik:

 • Dnia 7.X.2021r.. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, w wyniku których: przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Martyna Tylek, zastępcą Patrycja Orzeł, Oliwia Leszczyńska, Wiktor Siejek.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani Beata Skoczek

 • Opracowano plan pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • Dokonano przydziału funkcji w nowej Radzie Samorządu,
 • Kontynuowano zadania ogólnopolskiego programu „Szkoła Demokracji” w projekcie Akademia Demokracji.
 • 10.2020r. odbyło się spotkanie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją,
 • Nawiązano współpracę z gospodarzami klas (utworzenie czatu gospodarzy klas),
 • Opublikowano na stronie naszej szkoły oraz FB, życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej,
 • Przeprowadzono 3 spotkania w ramach współpracy Rady Samorządu Uczniowskiego (wraz opiekunem SU) oraz z przedstawicielami klas, podczas których uszczegółowiono plan działań w roku szkolnym 2021/2022.

Listopad :

 • Przeprowadzono konsultacje Rady Samorządu Uczniowskiego, opiekuna SU z przedstawicielami klas, w sprawie organizacji Święta Niepodległości,
 • Uwieńczeniem naszych spotkań, było przeprowadzenie konkursu plastycznego                                           NASZA OJCZYZNA.

Informacje dotyczące działania zostały opublikowane na Stronie Internetowej szkoły oraz FB.

Grudzień:

 • Odbyły się trzy spotkania Rady SU z przedstawicielami klas, w celu przygotowania konkursu mikołajkowego,
 • Opublikowanie życzeń na Stronie szkoły i FB z okazji Świąt.

Styczeń:

 • Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem SU, na którym zostały omówione sprawy bieżące i przygotowanie planu działań w II semestrze w roku szkolnym 2021/22.

Luty

 • Zorganizowano Walentynki: została wystawiona skrzynka na kartki walentynkowe.

 Poczta walentynkowa została wręczona Adresatom - Uczniom .

😊

 • Zorganizowanie korepetycji uczniowskich online.
 • Gdańskie Lekcje Obywatelskie - Samorząd Uczniowski naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego uczestniczył w konferencji dotyczącej samorządności.

Marzec

 • Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem SU, na którym zostały omówione sprawy bieżące.
 • Backpack day - Są wyjątkowe dni w roku szkolnym, kiedy uczniowie mogli wykazać się inwencją i pomysłowością.

W czwartek 24.03.2022 roku w naszej szkole odbył się "Dzień bez plecaka".

Tradycyjne torby i plecaki poszły w kąt.

Zamiast nich pojawiły się sklepowe koszyki, walizki na kółkach, felgi, wózki dla lalek, beczki, wiadra, klatki dla zwierząt domowych oraz wiele innych!

Uczniom naszej szkoły nie brakowało kreatywności.

 

Kwiecień

 • Zorganizowanie obchodów Dnia Ziemi – Nasza szkoła aktywnie włączyła się w działania promujące tegoroczne hasło "Zainwestuj w naszą Planetę" poprzez prelekcje, realizację projektów dot. zanieczyszczenia naszej Ziemi, wystawy prac uczniów i akcje sprzątania najbliższej okolicy.
 • Założenie konta szkoły w aplikacji TikTok oraz Instagram.
 • Zorganizowanie na terenie szkoły Dnia Ciszy.

Maj

 • Zorganizowanie konkursu z okazji Majowych Świąt.

Czerwiec

 • Zorganizowanie i prowadzenie uroczystej akademii pożegnania klas ósmych oraz apeli klas 1-7 .

 

 

Opiekun SU

Beata Skoczek