Obchody Światowego Dnia Zwierząt mają na celu przypomnienie wszystkim uczniom o prawach zwierząt oraz o ich potrzebach.

Dzieci ze świetlicy szkolnej szczególnie zainteresowały się losem zwierząt. Po przeczytaniu „Listu od psa”, oraz wiersza pt. ,,Lisek urwisek'' rozmawialiśmy o prawach zwierząt do swobodnego i bezpiecznego życia. Dzieci wykonały prace plastyczne, które zostały zaprezentowane na wystawie.