Zapraszamy do kreatywnego spędzania czasu wolnego na platformie Teams, zakładka Świetlica szkolna.