Egzamin Ósmoklasistów odbędzie się w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020r.
(wtorek, środa, czwartek)

Uczniowie przychodzą do szkoły wg. następującego harmonogramu:
• Klasa 8a na godz. 8.00 – zbiórka przy wejściu głównym
• Klasa 8b na godz. 8.10 – zbiórka od strony boisk obok terenu rekreacyjnego
• Klasa 8c na godz. 8.20 – zbiórka od strony placu zabaw
• Klasa 8d na godz. 8.30 – zbiórka przy wejściu głównym.

Na egzaminie obowiązuje strój galowy.

Wszyscy uczniowie muszą posiadać maseczki, przygotowane w przezroczystej koszulce przybory (j. polski i j. angielski – długopis lub pióro z czarnym tuszem; matematyka – długopis lub pióro z czarnym atramentem i linijkę), legitymację szkolną oraz małą butelkę wody.

Uczniowie w maseczkach wchodzą do szkoły – mogą je ściągnąć dopiero po zajęciu miejsca. W każdym przypadku kontaktu z nauczycielem uczeń musi założyć maskę. Maskę zakłada również uczeń udający się do toalety.

Butelka z wodą jest umieszczona na podłodze obok stolika zdającego.

Po przyjściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce i następnie udają się do szatni, gdzie zostawiają we własnych szafkach wszystkie swoje rzeczy (łącznie z telefonem komórkowym) a następnie – kierowani przez pracowników udają się na salę gimnastyczną. Tam nastąpi krótkie wprowadzenie do egzaminu. Następnie uczniowie udają się do wskazanych przez nauczycieli klas.

Na sale egzaminacyjne można wnieść wyłącznie przybory w przezroczystej koszulce oraz butelkę wody. Zakazane jest wnoszenie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Może to spowodować unieważnienie egzaminu.

Uczniowie będą wychodzić z sal egzaminacyjnych po kolei (małymi grupami) – celem uniknięcia dużych skupisk. Uczniowie mogą ściągnąć maseczkę dopiero po wyjściu ze szkoły.

Bardzo prosimy, aby uczniowie nie gromadzili się przed szkołą – omówienie egzaminu prosimy przenieść na „spotkania on – line”

Harmonogram egzaminu:

Termin główny:

 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 - trwa 120 minut, dla uczniów z dostosowaniami 180 minut
 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 - trwa 100 minut, dla uczniów z dostosowaniami 150 minut
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 – trwa 90 minut, dla uczniów z dostosowaniami 135 minut.


Termin dodatkowy:

 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00


Wyniki egzaminu klas 8 – 31 lipca 2020r.

Ważne informacje:

 • przed wejściem do sali egzaminacyjnej następuje losowanie numeru stolika. Do momentu zajęcia miejsca wszyscy uczniowie muszą pozostać w maseczkach;
 • należy uważnie słuchać poleceń zespołu nadzorującego (nauczycieli) szczególnie w zakresie kodowania arkusza egzaminacyjnego, sprawdzania kompletności arkusza egzaminacyjnego, rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela. Uczniowie z dostosowaniami będą mieli kodowane arkusze przez nauczycieli);
 • każdy uczeń wraz ze swoją wizytówką otrzyma naklejki, które należy umieścić w odpowiednim miejscu wskazanym na arkuszu egzaminacyjnym – na pierwszej stronie oraz na karcie odpowiedzi (w przypadku arkuszy z j. polskiego i j. angielskiego) oraz w przypadku matematyki dodatkowo na karcie rozwiązań zadań. Naklejka zawiera nr pesel ucznia oraz kod szkoły.
 • uczeń może zadawać pytania wyłącznie związane z arkuszem egzaminacyjnym, sposobem kodowania, itp. Niedozwolone są pytania związane z rozwiązywanymi zadaniami;
 • przed skorzystaniem z toalety uczeń musi podnieść rękę i uzyskać zgodę nauczyciela – do toalety wychodzi w maseczce;
 • jeżeli uczeń poczuje się źle – również zgłasza to przez podniesienie ręki;
 • 10 minut przed upływem czasu przeznaczonego na egzamin nauczyciele przypomną uczniom o konieczności przenoszenie odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dostosowaniem); Po zakończeniu czasu uczniowie mają jeszcze 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi. Po tym czasie uczniowie odkładają zamknięty arkusz na brzegu stolika.
 • jeżeli uczeń skończy pracę z arkuszem wcześniej niż 15 minut przed wskazanym czasem, zgłasza ten fakt nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. Następnie zakłada maseczkę i czeka na instrukcję nauczyciela. Może wcześniej opuścić salę w sposób, aby nie przeszkadzać innym uczniom.
 • nauczyciele przypomną również, że instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym

  Bardzo ważne: w przypadku arkusza z matematyki istnieje konieczność wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Rozwiązania zadań otwartych zapisujemy właśnie w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

Uczeń i jego rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w OKE w Gdańsku.
Więcej informacji: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf