logo Szkoły Promującej Zdrowie       rysunek szkoły        logo SP79

Rozpoczynamy kolejny rok działalności Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoły, która współpracując z całą społecznością szkolną i lokalną, systematycznie i planowo tworzy środowisko fizyczne i społeczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczestników życia szkolnego oraz wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Wszystkim członkom naszej społeczności szkolnej przypominamy współczesny model Szkoły Promującej Zdrowie.

Zespół ds. promocji zdrowia w SP 79 w roku szkolnym 2021/2022:

  •  Paulina Promińska – wicedyrektor szkoły 
  •  Beata Obłońska – koordynator Szkoły Promującej Zdrowie
  •  Magdalena Koszko - nauczyciel nauczania zintegrowanego
  •  Halina Kowal – nauczyciel biologii
  •  Angelika Piechowska – psycholog szkolny
  •  Kamila Krzeska – nauczyciel wychowania fizycznego

Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz współtworzenia SzPZ rodziców, uczniów, wszystkich pracowników szkoły oraz społeczność lokalną.

Szkolny koordynator SzPZ: Beata Obłońska