Szkolny konkurs plastyczno-techniczny

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie pt.: „Wielkanocny baranek”

Cel konkursu:

Rozwój wrażliwości, wyobraźni i kreatywności artystycznej.

Uczestnicy:

Konkurs obejmuje następujące grupy wiekowe:

I grupa: klasy 0-I

II grupa: klasy II-III

Warunek uczestnictwa:

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę przestrzenną w dowolnej technice o minimalnej wielkości 15 cm maksymalnie 2 m.

Zgłoszona do konkursu praca powinna być stabilna, posiadać trwale umocowaną i nie uszkadzającą kompozycji kartę informacyjną zawierającą następujące dane: imię nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu, wyrażenie zgody na prezentację, publikację prac oraz imienia i nazwiska wykonawców.

Kryteria oceny:

Pomysłowość,

Staranność wykonania,

Oryginalność pomysłu,

Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez organizatorów.

Termin i miejsce dostarczenia prac:

Prace należy przynieść do 8 kwietnia do sali 113.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 kwietnia. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane na stronie szkoły i szkolnym Facebooku.

Prace można będzie odebrać w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników konkursu.

Organizatorzy: Emilia Grabowska Magdalena Koszko Grażyna Sieniawska

rysunek baranka