18 listopada 2020r. w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku klasa VIII C uczestniczyła w panelu inspiracyjno-motywacyjnym pt. Kierunek: przedsiębiorczość- Kompetencje jutra zdobywaj już dziś.

W ramach spotkania uczniowie wysłuchali prelekcji i dyskusji znanych mówców motywacyjnych i youtuberów: Przemysława Staronia i Michała Zawadki. Uczniowie uczestniczyli w bloku tematycznym „Emocje, relacje, współpraca’. Prelegenci podczas wydarzenia opowiadali o kompetencjach sprzyjających rozwojowi postawy przedsiębiorczej, będących również tzw. „kompetencjami przyszłości”, które pozwolą znaleźć swoją drogę zawodową w szybko zmieniającej się rzeczywistości, a także o możliwościach i potrzebie rozwoju tych kompetencji.