Drodzy Rodzice

We wtorek, 11 czerwca 2024r., rusza rekrutacja na półkolonie letnie w szkole – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami plastyki, muzyki, zajęć sportowych, przyrodniczych, itp. dla uczniów klas 1 – 3 oraz zajęcia sportowe dla uczniów klas 4 – 8.

W tym roku zajęcia odbywać się będą przez 5 tygodni w godzinach 7.00 – 17.00. Nie przewidujemy wyżywienia uczestników.

Każdy tydzień to oddzielny turnus wakacji, na który należy wypełnić oddzielną kartę kwalifikacyjną:

I turnus 24 czerwca – 28 czerwca

II turnus 1 lipca – 5 lipca

III turnus 8 lipca – 12 lipca

IV turnus 15 - 19 lipca

V turnus 22 – 26 lipca

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie w sekretariacie szkoły lub skrzynce wystawionej w wiatrołapie kompletnie wypełnionej karty uczestnika (do pobrania ze strony internetowej lub dostępnej w sekretariacie szkoły lub u Pań woźnych)

Dokument należy złożyć do dnia 19 czerwca 2024r. do godz. 15:00.

Kryteria przyjęcia:

  1. Oboje rodziców pracujących, lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – oświadczenie odręcznie wypisane i dołączone do karty kwalifikacyjnej.
  2. Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)
  3. Kompletnie i dokładnie wypełniona karta kwalifikacji – karty wypełnione niedokładnie będą odrzucane w procesie rekrutacji.

Liczba miejsc ograniczona. Na każdy turnus przewidujemy 3 grupy do 15 osób. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia rodzice zostaną za pośrednictwem informacji zamieszczonej w dzienniczku ucznia  GPE.

W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach, jego miejsce zajmie  pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w procesie rekrutacji z powodu braku wolnych miejsc, znajdą się na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca przez zakwalifikowanego uczestnika, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.